Anasayfa

Türkiye, son sekiz yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak, dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline geldi. Türkiye Elektrik Kurumu tahminlerine göre, Türkiye’nin elektrik ihtiyacı 2009 dan 2023 yılına kadar her yıl % 6 oranında artacaktır. Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının yanı sıra, pazarın özel sektöre açılması ve ülkenin kendi bölgesinde bir enerji üssü haline gelmesi gibi öne çıkan unsurlar, Türkiye’yi enerji yatırımı yapmak için cazip hale getirmektedir.

T.C. ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2008 yılında 196.000 GW olan elektrik ihtiyacı, 2017 yılında 363.000 GW seviyesine ulaşacaktır. Bu talebi karşılayabilmek için, 2023 yılına kadar Türkiye’nin toplam kurulu kapasitesi ise ikiye katlanarak 96.000 MW seviyesine çıkması beklenmektedir. Türkiye’deki enerji ihtiyacının karşı-lanması için yapılacak yatırımların 2023 yılına kadar toplamda yaklaşık 130 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türk hükümeti çeşitli enerji projelerini hızlı bir şekilde hayata geçirmek için, yenilenebilir enerji konusunda hükümetçe sunulan tarife garantisi ile yatırımcıları teşvik etmektedir.

Alman-Türk Enerji Forumu, yenilenebilir enerji alanında isbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla uzman konuşmacıların eşliğinde bir forum sunmaktadır. Sizleri de Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve teknoloji transferi konusunda yatırım ve teşvik imkânlarının değerlendirilmesi adına foruma davet ediyoruz.